Home  

Contact Fotografische Kring Amsterdamse Politie

Johan Huizingalaan 757 1066 VH Amsterdam Tel: 088-1693044 (portier)

Bestuur:

Voorzitter Marius, Bloemzaad 06-20740812

Secretaris Pieter, Velthuizen

Penningmeester Cor, Alderden

betaalrekening: NL26 INGB 0004661566

ten name van de fotografische kring der Amsterdamse Politie FKAP

 

Clubavond: Elke maandagavond. Aanvang 19:30 uur

Bij vragen kunt u ons emailen: info@fkap.nl