Home  

Contact Fotografische Kring Amsterdamse Politie

Johan Huizingalaan 757 1066 VH Amsterdam

Bestuur:

Voorzitter Vacant

Secretaris: Vacant

Penningmeester Cor, Alderden

betaalrekening: NL26 INGB 0004661566

ten name van de fotografische kring der Amsterdamse Politie FKAP

 

Clubavond: Elke maandagavond. Aanvang 20.00 uur 

Bij vragen kunt u ons emailen: info@fkap.nl